صفحه اصلی
  • ثبت نام

مقام معظم رهبری

9460 841

کار در مورد غدیر کاری بزرگ پر جاذبه است. کار در موضوع غدیر باید پیوسته و دایم باشد و در مورد غدیر باید متخصص تربیت کرد.

چرا غدیرپژوهی ؟

امروزه وهابّیت و جریان‌های تکفیری، با استفاده ازصدها پایگاه اینترنتی و شبکه ماهواره‌ای در تلاش است که بنیان‌های اعتقادی مکتب ولایت را با چالش‌های اساسی مواجه کند تا ازاین رهگذر بتواند پایه‌های فکری پیروان این مکتب را متزلزل نموده و آنان را به سوی افکار و اعتقادات انحرافی خود سوق دهد. ... بیشتر

دعوت به همکاری اساتید