سخنرانی

سخنرانی (17)

پنج شنبه, 05 خرداد 776 12:15

استاد بندانی - آداب روز غدیر

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 12:14

استاد پناهیان -2

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 12:12

استاد پناهیان - 1

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 12:01

استاد صدیقی

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 11:51

استاد گنجی - آیه اکمال

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 11:50

استاد معاونیان - ضرورت احیای ایام غدیر

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 11:42

استاد مومنی

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 11:41

استاد میر معینی - آیه الوالامر

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 11:15

استاد میلانی

نوشته شده توسط

پنج شنبه, 05 خرداد 776 11:13

استاد کفیل - استمرار غدیر تا ظهور

نوشته شده توسط

صفحه1 از2