برکه غدیرخم

برکه غدیرخم (1)

سه شنبه, 27 ارديبهشت 776 04:23

تصاویری از برکه غدیرخم