لطفا کمی صبر کنید...

توجه: اطلاعات مالی غدیرپژوهان هنوز به صورت کامل در سایت وارد نشده است. لذا ممکن است اختلافاتی در این بخش مشاهده شود.
موجودی کیف پول شما: 0 ریال
جمع خدمات پرداخت نشده شما: 22068000 ریال
جمع پرداخت‌های شما: 0 ریال
جمع هزینه خدمات آموزشی ارائه شده به شما: 22068000 ریال
نتیجه گزارش مالی شما: -22068000 ریال (بدهکار)
لطفا ابتدا وارد سایت شوید.