شما به عنوان سفیر غدیر این فرم را تکمیل می‌کنید.

سفیر غدیر به فردی گفته می‌شود که به انگیزه تشکیل پایگاه غدیرشناسی، وارد مذاکره با مسجد، حسینیه، موسسه فرهنگی و یا نهاد خاصی می‌شود.

لطفا قبل از تکمیل فرم زیر، اینجا را کلیک کنید و تفاهم‌نامه تشکیل پایگاههای غدیرشناسی را مطالعه نمایید.


لطفا کمی صبر کنید...

سازمان‌ها
نام و عنوان دقیق مجموعه‌ای که قرار است پایگاه غدیرشناسی بشود.
لوگو
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 15MB

آدرس مجموعه میزبان

همراه با کد شهر
با انتخاب این گزینه، شماره ثابت مجموعه، در سایت نمایش داده نمی‌شود.

آدرس فضای مجازی مجموعه میزبان

مسئولین مجموعه میزبان

مدیر پایگاه

شروع با 09
شروع با 09

معاون پایگاه

شروع با 09
شروع با 09

رابط 3

شروع با 09
شروع با 09
نوع ارتباط رابط 3
شماره موبایل مدیر و معاون باید متفاوت باشد.