ثبت نام در کارگاه های تخصصی موسسه

«فرم ثبت نام غدیرپژوهان»

مشخصات فردی
نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

استان
ورودی نامعتبر

شهر
ورودی نامعتبر است

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

عکس پرسنلی 3x4(*)
ورودی نامعتبر است

پسوند jpg قابل قبول است. حجم فایل حداکثر 10Mb باشد.

تصویر کارت ملی(*)
ورودی نامعتبر است

پسوند jpg قابل قبول است. حجم فایل حداکثر 10Mb باشد.

 
امضاء و امنیت

امضا(*)
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  بازآوری کد امنیتیورودی نامعتبر