سخنرانی

سخنرانی (17)

%ب ظ، %05 %409 %776 ساعت %12:%خرداد

استاد بندانی - آداب روز غدیر

نوشته شده توسط

%ب ظ، %05 %408 %776 ساعت %12:%خرداد

استاد پناهیان -2

نوشته شده توسط

%ب ظ، %05 %407 %776 ساعت %12:%خرداد

استاد پناهیان - 1

نوشته شده توسط

%ب ظ، %05 %399 %776 ساعت %12:%خرداد

استاد صدیقی

نوشته شده توسط

%ق ظ، %05 %392 %776 ساعت %11:%خرداد

استاد گنجی - آیه اکمال

نوشته شده توسط

%ق ظ، %05 %392 %776 ساعت %11:%خرداد

استاد معاونیان - ضرورت احیای ایام غدیر

نوشته شده توسط

%ق ظ، %05 %386 %776 ساعت %11:%خرداد

استاد مومنی

نوشته شده توسط

%ق ظ، %05 %385 %776 ساعت %11:%خرداد

استاد میر معینی - آیه الوالامر

نوشته شده توسط

%ق ظ، %05 %367 %776 ساعت %11:%خرداد

استاد میلانی

نوشته شده توسط

%ق ظ، %05 %366 %776 ساعت %11:%خرداد

استاد کفیل - استمرار غدیر تا ظهور

نوشته شده توسط

صفحه1 از2