کارت نذر غدیر

کارت نذر غدیر

برای افرادی که مایلند مبلغی را بصورت ماهانه تا مدت دلخواه خود به عنوان "نذرغدیر" پرداخت کنند، کارت نذر غدیر طراحی شده‌است.

نذرکننده می‌تواند نوع هزینه مورد نظر خود را معین نماید.

برای تمامی نذورات پرداختی، قبض رسید ( به نام صاحب کارت) صادر می‌شود.

همه علاقمندان به ترویج معارف غدیر، متولیان فرهنگی و یاوران غدیر می‌توانند تعدادی از این کارتها را دریافت نموده و بین علاقمندان توزیع نمایند. در این صورت لازم است توجه داشته باشید قسمت پایین کارتهای نذر را از محل پرفراژ جدا کرده و در اختیار نذرکننده قرار دهید.

توزیع کنندگان کارتهای نذر می‌توانند در صورت تمایل، مبالغ نذورات را خودشان بطور ماهانه جمع آوری کرده و یکجا به مؤسسه ارائه کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با موسسه غدیرشناسی تماس بگیرید.

شماره حساب غدیرشناسی: 5258833168 بانک ملت

شماره کارت0356 – 1015 – 3379 – 6104    بنام موسسه غدیرشناسی