%ق ظ، %24 %287 %1396 ساعت %09:%مهر

چاره اندیشی و شکیبایی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

بدان که دو راه نجات بیشتر نیست؛ یا مشکلی چاره دارد که در آن صورت باید چاره اندیشی کرد؛

و یا چاره ندارد که در آن صورت باید شکیبایی و توکل ورزید.

میزان الحکمه/ جلد 2/ صفحه 188