%ق ظ، %16 %297 %1396 ساعت %09:%مهر

میهن دوستی

امام علی علیه السلام:

کشورها با میهن دوستی آباد شده اند.

    « عمرت البدان بحب الاوطان»

 

میزان الحکمه، جلد 13، صفحه 236