%ق ظ، %20 %318 %1396 ساعت %10:%مهر

عالمِ بی عمل

امام صادق علیه السلام:

هرگاه عالم به علمش عمل نکند؛ موعظه اش(اثر موعظه اش) از دل ها زایل شود؛ آنچنان که باران از روی سنگ صاف می لغزد.

 

کافی/ج1/ص44