فرم ثبت نام مسابقه پیام آور غدیر

 

ثبت نام در مسابقه پیام آور غدیر

ثبت نام در مسابقه بزرگ اینترنتی پیام آور غدیر»

مشخصات فردی

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

محل تولد
ورودی نامعتبر

نحوه آشنایی با مسابقه
ورودی نامعتبر است

 
نشانی و تلفن

استان(*)
ورودی نامعتبر

شهر(*)
ورودی نامعتبر است

نشانی دقیق منزل
ورودی نامعتبر

کد پستی منزل
ورودی نامعتبر

منطقه شهرداری محل سکونت
ورودی نامعتبر

کد شهر
ورودی نامعتبر

تلفن منزل
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

نشانی محل کار
ورودی نامعتبر