کارگاه تخصصی نهج البلاغه-سظح 1

نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر است

کد ملی (*)
ورودی نامعتبر است

نام پدر (*)
ورودی نامعتبر است

تاریخ تولد
/ / ورودی نامعتبر است

وضعیت تاهل (*)
ورودی نامعتبر است

 
استان(*)
ورودی نامعتبر است

شهر(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس منزل
ورودی نامعتبر است

کدپستی (*)
ورودی نامعتبر است

شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیکی (*)
ورودی نامعتبر است

تعهدنامه(*)
لطفا تایید نمایید

عکس (*)
ورودی نامعتبر است

یک قظعه عکس 3*4 بارگزاری نمایید

توجه: درصورتی که شهریه دوره را به صورت یکجا پرداخت نمایید مشمول تخفیف شده و هزینه به جای 324000تومان مبلغ 243000تومان می باشد
انتخاب دوره (*)
ورودی نامعتبر است

لطفا یک دوره را انتخاب نمایید

انتخاب درگاه پرداخت

امنیت(*)
امنیت
ورودی نامعتبر است

عدد را وارد نمایید