ثبت نام در کارگاه های تخصصی موسسه

«ثبت نام درکارگاه آموزش خورشید هشتم (امام رضا شناسی) مجازی آفلاین در اپلیکیشن اندرویدی»

توجه: قبل از ثبت نام کد 642 را به سامانه 30001904 ارسال و شناسه غدیری خود را دریافت نمایید.

 

 
مشخصات فردی
نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

محل تولد
ورودی نامعتبر

جنسیت
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر است

تعداد فرزند
ورودی نامعتبر است

 
نشانی و تلفن
استان
ورودی نامعتبر

شهرستان(*)
ورودی نامعتبر است

شهر/بخش/منطقه
ورودی نامعتبر است

منطقه شهرداری محل سکونت
ورودی نامعتبر

کد پستی منزل
ورودی نامعتبر

نشانی پستی منزل
ورودی نامعتبر

نشانی پستی محل کار
ورودی نامعتبر

شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر

شماره در فضای مجازی
ورودی نامعتبر است

شماره ثابت
ورودی نامعتبر

کد شهر
ورودی نامعتبر

شماره رابط (مواقع ضروری)
ورودی نامعتبر

پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر

 
پرداخت اینترنتی
مبلغ قابل پرداخت الکترونیکی(*)
ورودی نامعتبر

ریال

 
امضا
ورودی نامعتبر

امضاء و امنیت
کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  بازآوری کد امنیتیورودی نامعتبر