این کارگاه در موضوعات متنوعی راجع به امام حسین علیه السلام تشکیل می‌گردد.

در این کارگاه از اساتید و کارشناسان مطرح برای تدریس، بهره برده می‌شود.

برخی موضوعات مورد بررسی در این کارگاه عبارتند از:

چهره های عاشورا

تحریف‌های عاشورا

مقتل شناسی سیدالشهدا

پیامدهای اجتماعی و سیاسی عاشورا

تاریخ قیام سیدالشهدا (ع) از مدینه تا مدینه

ریشه های عاشورا و نقش خلفا در وقوع آن

قیاس تطبیقی صلح امام مجتبی (ع) و قیام امام حسین (ع)