ما ایرانیان با این همه عشق و ارادتی که به امام رضا(ع) داریم، و آن حضرت را ولی‌نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ایران می‌دانیم چه مقدار ولی نعمت خود را می شناسیم؟ و نسبت به امامت ایشان چه معرفتی داریم؟ 

 

     مؤسسه غدیرشناسی  بر آن است تا با استفاده از گزارش های تاریخی موجود از شرایط حاکم بر دوران امامت امام رضا(ع) احادیث و روایات موجود و مستند درباره سیره و فرهنگ رضوی بتواند محققان و علاقه‌مندان به شرکت در این دوره‌ها را برای شناخت کامل حیات فردی و اجتماعی و مدیریتی حضرت ثامن‌الحجج (ع) و آشنایی با دوران امامت ایشان جهت شناساندن آن امام بزرگوار به جهانیان آماده‌سازد.

سرفصل های آموزشی کارگاه تخصصی حکمت رضوی:

 

امام شناسی از نگاه قرآن، سنت و عقل

امام رضا(ع) در مدینه

دشمنان امام رضا(ع)

یاران امام رضا(ع)

سفر نامه رضوی از مدینه تا نیشابور

امام رضا(ع) در نیشابور

امام رضا(ع) در مرو

جریان شناسی فکری و عقیدتی عصر امام رضا(ع)

جریان شناسی سیاسی عصر امام رضا(ع)

سیره ی سیاسی امام رضا(ع)

 

نقد سریال "ولایت عشق"

مناظره با اندیشمندان مسلمان

امام رضا(ع) از نگاه اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان

تفسیر مأثوره امام رضوی

اسناد، تأکیدات و آداب زیارت امام رضا(ع)

کلیات و اسناد روایات رضوی

تاریخ آبادانی و آشنایی با کتابخانه و موزه‌ی استان قدس رضوی

فرهنگ و تمدن بشری از نگاه رضوی

اخلاق فردی، اجتماعی و حکومتی در کلام سیره رضوی

  آرای طبی امام رضا(ع)