اطلاعیه

با سلام

ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان در مسابقه سراسری مباهله ،اسامی برگزیدگان در هر رشته طبق رای داوران محترم به شرح زیر اعلام میگردد:

 

کلیک کنید