دیدار ریاست مؤسسه غدیرشناسی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

دیدار و گفت و گوی ریاست مؤسسه غدیرشناسی با جناب مهندس جواد کارگران؛ مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد/ مورخ چهارشنبه 96/7/19