دیدار ریاست مؤسسه غدیرشناسی با مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی

دیدار و گفت و گوی رئیس مؤسسه ی غدیرشناسی با جناب آقای مهندس مسعود مجرد؛ مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی در تاریخ 96/7/23 در ارومیه.