برگزاری کارگاه غدیرپژوهی

اولين جلسه كارگاه غديرپژوهي در روز شنبه مورخ 1396/7/29، در شهر خورموج (استان بوشهر) با حضور ٢٠٠ غديرپژوه برگزار شد. اين كارگاه معرفتي به مدت ٤ ماه در روزهاي شنبه برگزار خواهد شد.