"اسامی راه یافتگان به مرحله قرعه کشی در مسابقه اینترنتی"پیام آور غدیر

 

اسامی شرکت کنندگانی که موفق به کسب امتیاز پنجاه درصد به بالا در مسابقه اینترنتی "پیام آور غدیر" شده اند و به مرحله قرعه کشی راه یافته اند به شرح ذیل می باشد.

 

 

 اسامی راه یافتگان به مرحله قرعه کشی مسابقه " پیام آور غدیر":کلیک کنید