فرم ثبت نام کارگروه مبانی ولایت فقیه سظح 1

نام (*)
ورودی نامعتبر است

نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر است

کد ملی (*)
ورودی نامعتبر است

نام پدر
ورودی نامعتبر است

تاریخ تولد
/ / ورودی نامعتبر است

محل تولد
ورودی نامعتبر است

وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر است

 
استان(*)
لطفا استان محل زندگی خود را وارد نمایید

شهرستان(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس منزل
ورودی نامعتبر است

کدپستی(*)
ورودی نامعتبر است

شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر است

شماره دارای فضای مجازی

پست الکترونیکی(*)
ورودی نامعتبر است

درصورت پرداخت یکجا هزینه هرترم 2430000ریال میباشد
تعهدنامه(*)
ورودی نامعتبر است

انتخاب دوره پرداخت هزینه (*)
ورودی نامعتبر است

انتخاب درگاه پرداخت

کدامنیتی(*)
کدامنیتی
ورودی نامعتبر است

اعداد را به صورت صحیح وارد نمایید

دکمه ارسال