ثبت نام عمومی (مسابقه کتابخوانی شیعه شناسی)

توضیحات ثبت نام

ثبت نام در مسابقه کتابخوانی اینترنتی «شیعه پاسخ میگوید»

مسابقه کتابخوانی اینترنتی«شیعه پاسخ میگوید»
اولین مسابقه از سری مسابقات "شیعه شناسی"

رایگان شد

ورودی نامعتبر است

در صورت داشتن کد گروه آن را وارد نمایید
ورودی نامعتبر است

این کد توسط سرگروه به شما ارائه می شود.
در صورت نداشتن کد گروه این قسمت را خالی بگذارید و یا برای ایجاد گروه، با شماره 02188174417 داخلی 103 تماس بگیرید.


آیا کتاب برای شما ارسال شود؟ (12000 تومان(کتاب با پست ارسال می گردد))(*)

ورودی نامعتبر


خواهان شرکت در کدام شیوه مسابقه هستید؟

ورودی نامعتبر

مبلغ قابل پرداخت الکترونیکی( بابت خرید کتاب)(*)
ورودی نامعتبر

ریال


 
مشخصات فردی

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

نحوه آشنایی با مسابقه(*)
ورودی نامعتبر است

 
نشانی و تلفن

استان(*)
ورودی نامعتبر

شهر(*)
ورودی نامعتبر است

نشانی دقیق منزل
ورودی نامعتبر

کد پستی منزل(*)
ورودی نامعتبر

منطقه شهرداری محل سکونت
ورودی نامعتبر

کد شهر
ورودی نامعتبر

تلفن منزل
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر

نشانی محل کار
ورودی نامعتبر

 
امضاء و امنیت

امضا(*)
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  بازآوری کد امنیتیورودی نامعتبر