ثبت نام ارگان ها و سازمان ها

توضیحات ثبت نام

فرم ثبت نام ویژه در مسابقه کتابخوانی اینترنتی «شیعه پاسخ میگوید»
 1. فرم ویژه

  مسابقه کتابخوانی «شیعه پاسخ میگوید»
  اولین مسابقه از سری مسابقات "شیعه شناسی"

  توجه:

  فقط کسانی فرم ثبت نام را پر کنند که ارگان متبوع آنان قرارداد خاص با موسسه غدیرشناسی دارد.

 2. مشخصات
 3. استان(*)
  ورودی نامعتبر
 4. کد ورود به مسابقه(*)
  ورودی نامعتبر
 1. مشخصات فردی
 2. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. شماره موبایل(*)
  ورودی نامعتبر
 5. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    بازآوری کد امنیتیورودی نامعتبر
 6. کد ملی(*)
  ورودی نامعتبر
 7. ثبت نام