احادیث غدیر

احادیث غدیر (2)

%ق ظ، %29 %349 %1395 ساعت %11:%تیر

آیات قرآن کریم با موضوع واقعه بزرگ غدیر

نوشته شده توسط


ابن عباس می گوید:
ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی[1] ؛ آنچه که  در قرآن درباره علی(ع) نازل شده است، برای هیچ کسی این چنین نبوده است.

%ب ظ، %31 %492 %1395 ساعت %15:%خرداد

احاديث نبوى در باره على (ع)

نوشته شده توسط

انت اخى و وزيرى و وارثى و خليفتى من بعدى.

كفاية الطالب ص 205 (حديث نبوى)

در اينجا نيز اغلب با احاديث نبوى از كتب معتبره اهل سنت اشاره مي گردد تا هر گونه راه عذر و بهانه‏ اى براى آنان مسدود باشد.