روايت غدير از چند طريق نقل شده است؟

 

جواب :

طرق روايت غدير در قرون آغازين اسلام بسيار فراوان بوده كه علما گاهي كتابهاي غطور و چند جلدي فقط خاص آن تاليف مي كرده اند.

ابن حجر مي گويد:


اولاً: به همان دليلي كه پيامبر اسلام (ص) از كساني كه قصد ترور آن حضرت را داشتند  انتقام نگرفت. 


طرح شبهه:
بر فرض كه قبول كنيم، فاطمه رضي الله عنها در مقطعى از شيخين دلگير شده باشد؛ ولى اين مطلب نيز ثابت است كه شيخين در آخرين روزهاى حيات فاطمه آمدند و از وى رضايت گرفتند؛ چنانچه بيهقى و ديگران نقل كرده‌اند:

دوستی یا سرپرستی:
برخی می گویند مراد از واژه  « مولی» در حدیث غدیر یعنی علی را دوست بدارید, اینان برای اثبات این ادعا دلایلی اقامه می کنند , از جمله دلایل آنان تعریف لغوی واژه «مولی» است که به معانی مختلفی آمده است و اختصاص به یک معنای خاص ندارد .

طبق روایتی از اهل سنت حاکمیت و ولایت علی(ع) مورد تأیید رسول الله(صلی الله علیه و آله) نبوده است شما چگونه این موارد را توجیه می کنید؟

صفحه1 از2