کارگاه آموزشی ٢روزه « منبر غدیر » ویژه تربیت مبلغ

کارگاه آموزشی ٢روزه « منبر غدیر » ویژه تربیت مبلغ و اعزام در دهه ولایت، پنجشنبه دوم شهریور 1396 در سالن دارالشفاء حوزه علميه قم به همت مؤسسه غدیرشناسی افتتاح شد.