دیدار و گفتگوی ریاست مؤسسه غدیرشناسی و معاون امور استان های مؤسسه با مدیر کل صدا و سیمای استان کرمان، دکتر علی رمضانی- خبر تصویری

دیدار و گفتگوی ریاست مؤسسه غدیرشناسی و معاون امور استان های مؤسسه با مدیر کل صدا و سیمای استان کرمان، دکتر علی رمضانی

شنبه، 14مرداد 1396