دیدار با مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر

دیدار با مدیر کل صدا و سیمای استان بوشهر

دیدار حجة الاسلام شاه آبادی با دکتر سید حسین ناظر،مدیر کل صداو سیمای استان بوشهر،مورخ  یکشنبه دوازده شهریور