جذب و استخدام پشتيبان فرهنگي در سراسر كشور مطلب ویژه

موسسه غدیرشناسی جهت جذب و استخدام پشتیبان فرهنگی از سراسر کشور به دو صورت اعزامی و مستقر، نیرو می پذیرد:

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه شده را مطالعه بفرمایید

کلیک کنید

تلگرام:
09128489407
تلفن:

021-88174417
021-66413561
021-66961860
021-66176782