بوشهر

شنبه یازده شهریور 96 حجة الاسلام و المسلمین شاه آبادی از حجة الاسلام و المسلمین دشتی ،نماینده ولی فقیه در سپاه استان بوشهر دیدار نمودند.