اسامی راه یافتگان به مرحله قرعه کشی مسابقه شیعه پاسخ می گوید

 

اسامی شرکت کنندگانی که موفق به کسب امتیاز پنجاه درصد به بالا در مسابقه کتابخوانی "شیعه پاسخ می گوید" شده اند و به مرحله قرعه کشی راه یافته اند به شرح ذیل می باشد.

 

 

 اسامی راه یافتگان به مرحله قرعه کشی مسابقه " شیعه پاسخ می گوید":کلیک کنید