ادرس کانال های تلگرامی غدیر شناسی مطلب ویژه

 


كانال غديرشناسي دفترمركزي:
http://t.me/ghadirshenasi

 

كانال غديرشناسي شهرستان اهواز:
https://t.me/joinchat/AAAAAEIFqjwAryVTDC9dmg

كانال غديرشناسي شهرستان بوشهر:
https://t.me/joinchat/AAAAAEFJ32RT7nVZZOEZCw

كانال غديرشناسي شهرستان كنگان:
https://t.me/joinchat/AAAAAD-EZOu8uNv-58J7lw

كانال غديرشناسي شهر كاكي:
https://t.me/joinchat/AAAAAEGcSxzhtuSboQ75SQ

كانال غديرشناسي شهرستان پاكدشت:
https://t.me/joinchat/AAAAAEGPxJZ41PEFT216xw

كانال غديرشناسي استان قم:
https://telegram.me/GhadirshenasiQom

كانال غديرشناسي شهرستان بروجرد:
https://t.me/joinchat/AAAAAEJFknusKJfmxWr4Bw

كانال غديرشناسي شهرستان بندرعباس:
https://t.me/joinchat/AAAAAEJNeskbkT_oej7oWw

كانال غديرشناسي شهرستان بندرلنگه:
https://t.me/joinchat/AAAAAEH6Rbqy1bzO_oCl6A

كانال غديرشناسي شهرستان ياسوج:
https://t.me/joinchat/AAAAAEJUGVmlEqGZE9KtUw

كانال غديرشناسي شهرستان بندرجاسك:
https://t.me/joinchat/AAAAAEJtHb02Fg_avwjt7A

كانال غديرشناسي جزيره قشم:
https://t.me/joinchat/AAAAAEK483l4kCVMDYGZZg

كانال غديرشناسي شهرستان هشتبندى:
https://t.me/joinchat/AAAAAEKH-Zxrcy-qs8n0AQ

كانال غديرشناسي شهر تهران:
https://t.me/joinchat/AAAAAEGhfuE06txHerbqVA