آیت الله روح الله شاه آبادی دار فانی را وداع گفت.

آیت الله شاه آبادی که در سلوک الی الله از نوادر روزگار است، سالهای متمادی در حوزه های علمیه تهران ، قم و نجف اشرف در محضر آیات عظام بروجردی ، سیداحمدخوانساری ، سیدمحمدتقی خوانساری، علامه طباطبایی ، آیت الله خویی، حجت و اراکی «رحمت الله علیهم» زانوی شاگردی بر زمین زد و سالهایی بلند نیز به تربیت طلاب علوم دینی همت گمارد،ایشان علاوه بر تدریس فقه و تفسیر، شاگردان را به سیر الی الله و بهره مندی از مقام ولایت کبری رهنمون می کرد و از برکت انفاس والایش بسیاری از مومنان متنعم می شدند، به گونه ای که قریب به چهار دهه قائم الیل و صائم النهار بودند،وی در جریان نهضت اسلامی همواره همراه امام خمینی بود و پیشینه مبارزات ایشان به قبل از سال ۴۲ و سعی بلیغ در زمینه سازی حضور امام خمینی در عراق منتهی می شود،ایشان پس از اخراج از عراق توسط رژیم بعث و بازگشت به ایران در قم مستقر شده و به تربیت طلاب در حوزه علمیه قم همت گمارد و تاکنون نیز برکت دعاهایشان بسیاری از مومنان متنعم کرده است.